SHERPA novatoriškumas yra įtvirtintas įmonės DNR. Kur tik galima ką nors patobulinti, tai ir bus daroma. O ten, kur pastebimos naujos pritaikymo galimybės, kuriami sprendimai. Dabartinis to pavyzdys – visiškai elektrinio SHERPA, neišskiriančio išmetamųjų dujų ir sėkmingai naudojamo veiklai uždarose erdvėse, sukūrimas.